Kdo jsme

Jako adventisté sedmého dne jsme protestantskou církvi

Jsme celosvětovým křesťanským společenstvím ke kterému se hlásí kolem 18 miliónů lidí ze všech světadílů. V České republice naše církev působí již přes 100 let a měla v r. 2017 cca 7 500 členů. Na území města Ostravy se nachází šest modliteben – sborů Církve adventistů sedmého dne. Náš sbor je jedním z nich a působí v Ostravě od začátku dějin Církve adventistů sedmého dne v tehdejším Československu. Náš sbor se v začátcích scházel v prostorách České církve evangelické na Husově náměstí, když začalo přibývat členů v našem sboru bylo nutné hledat větší prostory pro bohoslužby a tak jsme využívali možnost se scházet v budově církve Československé husitské na ulici Sokolské. A po povodních v roce 1997 jsme využili nabídky pro setkávání se v prostorách Křesťanského společenství na ul. Bořivojové. Pak jsme se opět vrátili na Husovo náměstí, ale do prostor Církve evangelické augsburské.

Členové našeho sboru toužili mít vlastní prostory ke scházení se. Při hledání vhodných prostor nám byla Magistrátem města Ostravy nabídnuta budova na ul. Trocnovská 20. Po přestavbě přízemních prostor byla naše vlastní modlitebna dne 4. dubna 2003 slavnostně otevřena za přítomností tehdejšího předsedy Moravskoslezského sdružení br. Jana Dymáčka a tehdejšího kazatele br. Jana Fürsta.

Naše aktivity a společná setkávání se nesoustřeďují jen na sobotní bohoslužby, ale setkáváme se i při jiných společných aktivitách. Proto Vám doporučujeme sledovat naše internetové stránky, kde informujeme o naších připravovaných aktivitách.