Bohoslužby

Bohoslužby probíhají každou sobotu v naší modlitebně

Harmonogram
09:00 – 10:10 hod. Sobotní škola, studium Bible
10:10 – 10:30 hod. Přestávka
10:30 – 11:45 hod. Duchovní zamyšlení

Sobotní škola je… dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.

Sobotní škola má… čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

  • Studium Bible
  • Budování přátelství a dobrých vztahů-
  • Sdílení křesťanské víry s okolím
  • Podpora světové misijní práce

Studijní materiály naleznete zde.